افتخاراتي ديگر براي شركت شهربام عايق در سال 1390

شركت شهربام عایق با تلاشی مستمر در جهت بهبود روز افزون کیفیت محصولات و تطابق هر چه بیشتر با استانداردهای روز، موفق به کسب عنوان واحد برگزیده استانداردكشوري و نيز واحد برگزيده استاني سال 1390 از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران گردید.