تائیدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)
شرکت شهربام عایق موفق به اخذ تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)- معتبرترین مرجع تشخیص مصالح ساختمانی یا کیفیت- برای محصولات خود گردید. شهربام عایق به عنوان اولین و تنها دارنده این تائیدیه، این موفقیت جدید را به همکاران، نمایندگان شهربام و کلیه فعالان صنعت عایق تبریک عرض می نماید.
Image