اخذ استاندارد مدیریت زیست محیطی

شهربام عایق  در سال 1388 موفق به اخذ نشان استاندارد زیست محیطی ISO 14001:2004 از سوئیس گردید. و هدف کلی این استاندارد( ISO14001:2004 ) حمایت از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی بوده ،به گونه ای که در تعادل با نیازهای اجتماعی- اقتصادی باشد .

 
Image