استاندارد CE اروپا
شهربام عایق در آخرین روزهای سال 1388موفق به کسب استاندارد CE اروپا برای محصولات خود گردید.
علامت CE انطباق محصول با قوانين و مشخصات تعريف شده در اروپاي متحد را نشان مي دهد . محصولي كه موفق به اخذ اين آرم مي شود ، مي تواند در تمامي كشورهاي اروپاي متحد و اتحاديه تجارت آزاد اروپا ( بجز كشورهاي سوييس و ليختن اشتاين ) بدون محدوديت براي فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهاي اروپايي را پيدا مي نمايد . CE بر گرفته از دو كلمه ‹‹ Community European ›› به مفهوم ‹‹ اروپاي متحد ›› Conformity European به مفهوم ‹‹ تطابق اروپايي ›› هم اشاره شده مي باشد .