موفقیت در دومین سال پیاپی

شرکت شهربام عایق افتخار دارد در دومین سال متوالی با همکاری کلینیک صنعتی گیتا صنعت کویر (GSK) بزرگترین مشاور و مجری سیستمهای ایزو در کشور شرایط و ضوابط استاندارد مدیریت زیست محیطی را برقرار نماید.

حرکت در راستای استقرار استانداردهای زیست محیطی افتخار ماست