شرایط پذیرش نمایندگی
 
تعريف نمايندگي رسمي:نمايندگي رسمي، تشکيلاتي است که براي پيگيري و حصول هدف ها و برنامه هايي که در اين آئين نامه تعريف شده است، تشکيل و تحت عنوان «نمايندگي رسمي» به دو صورت زير تشکيل مي گردد:
الف) اشخاص حقيقي واجد شرايط که شخصا نمايندگي را ايجاد مي نمايند.
ب) اشخاص حقوقي واجد شرايط که دارای حداقل 3 عضو در شرکت خود باشند.
با توجه به گسترش روزافزون فعالیت های شرکت شهر بام عایق در داخل و خارج از کشور و با هدف جلوگيري از گسترش واحدهاي اجرائي این شرکت و کم کردن هزينه هاي اداري و پرسنلي، به اشخاص ذيصلاح و واجد شرايط اجازه داده مي شود براساس ضوابط مندرج در اين آئين نامه نمايندگي هايي تحت عنوان «نمايندگي شرکت شهر بام عایق» ايجاد و درچارچوب معيارها و موازين قانوني جهت اجراي وظايف واگذارشده از سوي شرکت شهر بام عایق با شرکت همکاري نمايند.
جواز ایجاد نمایندگی
صدور مجوز ايجاد نمايندگي به اشخاص واجد شرايط و پس از تکمیل پرسشنامه ارزیابی توسط متقاضیان در موقع ارائه تقاضا، با دارا بودن شرایط عمومی زیر واگذار می گردد:
1. انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم.
2. دارا بودن توان جسمي و روحي لازم و عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي.
3. عدم سابقه محکوميت کيفري
4. دارا بودن سابقه فعالیت مرتبط
5. داشتن اعتبار
6.گذراندن دوره آزمایشی همکاری(اولین مرحله)
 
نکته 1: متقاضيان نمايندگي درصورتيکه سابقه فعالیت در زمینه انواع عایق های رطوبتی را داشته باشند، با دارا بودن شرایط فوق الذکر، در اولويت خواهند بود.
نکته 2: اعتبار متقاضی نمایندگی با در نظر گرفتن عواملی چون: سرمایه، نوع مالکیت دفتر، موقعیت مکانی دفتر، مورد بررسی قرار می گیرد.


مرجع تشخیص پذیرش و نظارت بر نمایندگی
·        تصويب ضوابط مربوط به تشخيص صلاحيت متقاضيان نمايندگي رسمي، تعيين قلمرو و مسئوليت آنان در ارائه خدمات و همچنين اعمال نظارت بر امور آنان در جريان فعاليت در راستاي اهداف شرکت، به عهده معاونت بازرگانی شرکت مي باشد.
·        معاونت بازرگانی شرکت پس از بررسي درخواست متقاضيان و احراز صلاحيت و شرايط افراد، مراتب پذيرش آنان را به عنوان نماينده شرکت، طي جوازي که داراي شکل مشخص و يکنواختي خواهد بود در حداقل زمان ممکنبه آنان اعلام مي نمايد.

تعهدات نمایندگی
·        دارندگان جواز نمايندگي مي بايست در قبال امور واگذاري و قبول مسئوليت، تضمين لازم را برابر ضوابط مربوطه ارائه نمايند، ارائه تضمین به دو صورت امکان پذیر است
الف) ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ حداقل یک صد میلیون ریال
ب) دریافت چک تضمین معتبر که پشتوانه چک های پرداختی مشتری تلقی خواهد شد.

·        نمايندگي ها مکلفند مطابق مفاد قرارداد با رعايت کليه مصالح و اهداف شرکت، جديت لازم را براي حسن انجام کار به عمل آورند.
·   نماينده، مسئول حسن اخلاق و رفتار کارکنان زير مجموعه خود بوده و اشتغال افراد در نمايندگي هيچ گونه رابطه و مسئوليت استخدامي براي شرکت ايجاد نمي نمايد.
·        نمايندگي ها مکلفند منحصراً برابر فعاليت هاي مندرج در جواز و مطابق مفاد قرارداد منعقده عمل نموده و از هر اقدام ديگري خارج از آن خودداري نمايند.
 
 تعهدات شرکت شهربام عایق در قبال نمایندگی ها
  • ·        شرکت در تامين اثاثيه، محل کار، نيروي انساني و به طور کلي تامين هزينه هاي دفتري و اداري نمايندگي هاي موضوع اين آئين نامه مسئوليتي نداشته و هيچ تعهدي نخواهد داشت.
  • ·        شرکت در صورت مشاهده خلل يا هر گونه نارسايي مي بايست مراتب را بر حسب نوع تشخيص خود به صورت شفاهي يا کتبي به نمايندگي تذکر دهد و در صورت تکرار تذکرات و سلب اعتماد، شرکت مي تواند راساً نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارده طبق مقررات اقدام نمايد.
 
  • ·        نگهداري سوابق اقدامات، قراردادها، راهنمائي ها و آمار توسط نمايندگي ها بايد بر اساس اصول و ضوابط اداري بوده و همواره در دسترس و قابل ارائه به شرکت باشد.

نظارت و کنترل

  • شرکت عملکرد نمايندگي هاي خود را تحت رسيدگي و کنترل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف از مفاد جواز و قرارداد منعقده و بطور کلي تخلف از مقررات شرکت، علاوه بر لغو قرارداد بطور يک طرفه نمايندگي متخلف را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد.